Uf Hembygdens Väl r.f

Bild: Uf Hembygdens Väl r.f

Föreningsinfo
Rilaxgränden 6, 10570 Bromarv
www.vnur.org/hvbromarv
Tillhörighet: Nylands Svenska Ungdomsförbund, VNUR

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Motion & idrott, Tävlingsverksamhet, Ungdomsverksamhet
Inventarier: Dansgolv, Köksutrustning, Ljudanläggning, Scen, Servis, Videokanon, Wlan / Internet

Kontaktperson
Jenni Sjöblom
Telefon: 0405874039
E-post: jenni.sjblom( at )gmail.com, hembygdensval( at )gmail.com