Adress till lokalen

Rilaxvägen 33
10570 Bromarv

 

Föreningens mail

hembygdensval@gmail.com

 

Styrelsen 2017

Ordförande
Jenni Sjöblom
040-5874039
jenni.sjblom@gmail.com

 

Styrelsemedlemmar

Patricia Johansson, vice ordförande
Jan Grönroos, sekreterare
Tanja Eriksson
Annina Svensson
Gösta Helenius
Petra Mannström

 

Suppleanter

Nicolina Berg
Lina Lindholm

 

Kassör

Annina Svensson
050-4023446
anninasvensson@hotmail.com